Thế giới số

Touch đánh máy trên bàn phím không nhất thiết phải nhanh hơn Bảng giá lioa

Bảng giá lioa Các số ngón tay trên một bàn phím không xác định tốc độ đánh máy sau khi phát hiện Lan Forscherer.

Những người đã mua lại gõ bàn phím máy, không nhất thiết phải khai thác nhanh hơn so với những người khác, như một nghiên lioa cu  cứu gần đây của Đại học Aalto tại   lioa cu  Helsinki tiết lộ. Các nhà khoa học chứ không phải giả định rằng người sử dụng máy tính làm kỹ thuật để điều chỉnh các hoạt động của họ.

lioa 2kva

Hệ thống mười ngón tay đã được phát triển để gõ văn bản đơn giản trên máy chữ, cho biết tác giả nghiên cứu Anna Maria Feit. Nó không lioa 2kva  còn thuận lợi để Nhập H phím kết hợp lioa 2kva  trong chương trình chỉnh sửa ảnh hoặc sử dụng bàn phím để điều khiển trò chơi máy tính và do đó có một bàn tay trên chuột.

bang gia lioa

Trong nghiên cứu, các hành vi đánh máy của 30 môn học đã được kiểm tra, nó cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai. Để sử bang gia lioa  dụng đến máy ảnh đặc biệt ghi nhận   bang gia lioa  chuyển động ngón tay khi gõ.

Mặc dù đánh máy cảm ứng không phải là nhất thiết phải nhanh hơn, nó có những thông tin thuận lợi theo trên kỹ thuật thậm chí đã học. tham gia nghiên cứu người chưa bao giờ chiếm một tip-nhiên, nhìn về hai lần như thường xuyên trên các ngón tay và bàn phím, chẳng hạn như những người có cổ điển Typewriter Hệ Mẹo.

Leave a Comment