Kinh tế 365+, Thế giới số

Tin tức Chia sẻ: Facebook vẫn còn phía trước Youtube

Youtube Tin nhắn được thông qua tại Đức trên Internet theo một nghiên cứu của một biên độ rộng phổ biến nhất trên Facebook.

Năm ngoái, các mạng xã hội từ đó tăng thị  Youtube phần lên 94 phần trăm (năm 2014: 90,8 phần trăm), như một nghiên cứu của một nhóm nghiên cứu tại Đại học tai youtube mate  kỹ thuật Darmstadt và Dresden show. Ngược lại, Twitter bị mất đất: chỉ có 3,5 phần trăm của các sản phẩm do đó bị chia rẽ về các dịch vụ tin nhắn ngắn (năm 2014: 6,9 phần trăm).

Youtube

pnp.de không chịu trách nhiệm về nội dung của  Youtube các trang web bên ngoài.

Nhìn chung, hơn 487 000 bài viết được xem xét Tải youtube apk cho điện thoại android trong các cuộc điều tra. Số lượng tin nhắn khuyến nghị thông qua so với năm trước lên 48 phần trăm đến 123 triệu nữa (năm 2014: 83 triệu).

Trong số đó có 116.700.000 khuyến nghị mỗi Giống như trên Facebook, 4.300.000 trên Twitter và 2,8 triệu người xuyên qua Một up trên Google+. Các kỳ hạn trong phương Tải youtube 2016 về điện thoại miễn phí  tiện truyền thông xã hội đã trở nên nghiêm trọng này. do đó vấn đề quan trọng là vụ bê bối, các cuộc tấn Youtube công của Paris và các vấn đề người tị nạn. Các nguồn phổ biến nhất của tin tức chia sẻ giống như năm ngoái trước khi Bild.de Focus Online và Spiegel Online.

Leave a Comment