Cười 365+

Nó cứ thổi hun hút điện thoại nokia 8800

Sau đó anh sẽ tự do, nhưng tự do ỏ Hoa Kỳ.

nếu quả đây là mơ ưốc của
anh ! Ngược lại, nếu do một phép lạ inà cuộc thách đô của chúng ta thành, thì chúng. Cuộc điện thoại vertu đời điện thoại vertu trái khoáy !. Chỉ cần ồ anh một lồi hứa duy nhất : đừng bao giờ làm cho tôi trỏ thành lố bịch. Hai người đàn ông đã chế giễu tôi, đủ rồi!
Tôi bị lay chuyển. Nàng có vẻ nghiêm túc điện thoại nokia 8800 thực điện thoại nokia 8800 tình. Tôi tự do, tự do một cách tuyệt vọng.

– Angie, chúng ta đi bộ một chút, cô có đồng ý không ?
Chúng tôi ròi xe, hòa vào đám đông đang đi tản bộ. Bỗng tôi bị bao trùm trong một ngọn gió nóng.

Sự tiếp xúc như mang tính chất khêu gợi, riêng tư, gần như là sỗ sàng. – Ngọn gió sa mạc đó ! Nó giống như ngọn gió châu Phi – Angie nói. I Gió châu Phi ?
– Rất đặc biệt. Tôi đã được chứng nghiệm tại Kenya. Khi lần đầu tiên bị nó bủa vây, nó làm Vertu Constellation TOUCH DIAMOND TRIM cho tôi Vertu Constellation TOUCH DIAMOND TRIM tắc thỏ. – Nó bủa vây cô ? Một cách định nghĩa lạ kỳ !
– Ngọn gió ấy, nó mạnh lắm ; nó thổi đến làm cho anh tê dại. Nó thô bạo tàn nhẫn. Nó cứ thổi hun hút.

Nó mang theo nó nào bụi bặm, cát, và cả bệnh tật nữa.

Tôi vừa kinh sợ vừa rất thích ngọn gió ấy. Tôi ao ước nó như tôi ao ưổe châu Phi, từng khắc từng giò. Nàng nhắm mắt lại.

Leave a Comment