Thể thao 365+

Năm nay tôi đã tham dự nhiều hội nghị 2016 nokia 8800

Lần đầu tiên tôi tham dự ATypI vào năm nokia 8800   1987, trong một năm nó là một cuộc họp chung với Club Type Giám đốc, được tổ chức tại New York. Tôi   nokia 8800  còn nhớ rằng Roger Đen là động lực đằng sau nó. Đây là trong thời buổi bình minh của Postscript, các ngôn ngữ Adobe tạo ra mà làm cho nó có thể cho mọi người đàn ông và người phụ nữ để “câu chữ” tài liệu mà giống như việc chúng ta dân gian letterpress có thể sản xuất với kim loại nóng của chúng tôi và máy móc nặng. Tâm trí bạn, “loại lạnh” đã được khoảng một thời gian dài. Nhưng nó cũng là đối tượng chủ yếu là một quá trình ưu tú: trừ Letraset và IBM Selectric “nhạc sĩ”, bạn đã phải chi hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn đô la trên thiết bị có thể bắt chước công việc của chúng tôi.

nokia 8800

tổ chức tại São Paolo, Brazil. Cũng như năm 1987, các đối tượng của hội nghị xoay quanh ba yếu tố của các loại biz: nghệ thuật, thủ công và thương mạ

Sau đó, nhóm nghiên cứu của Colin Martin, Sandy Malcom, và James Freemantle tên là số lượng tối đa của mặt hàng mà họ đã được cho phép (năm) là tùy tiện “Giải thưởng Thẩm phán ‘Choice”. Đầu tiên được đặt tên là Parvenu Press của giả kim thuật Garden. Tiếp theo sẽ được đặt tên là rất giống Nơi lội nước đã nhận được giải thưởng Toby tiếng Anh. Các Salvage Press danh mục đầu tưImagination Chết ảnh đến tiếp theo.Bibliography Russell Maret của, ép cho Thời gian xảy ra tiếp theo.Gaylord Shanilec của Lac Des Pleurscó các thẩm phán cuối cùng ‘Choice.

Cuối cùng sẽ được trình bày là hai giải thưởng cho các hạng mục giá cả phải chăng, được đưa ra bởi Oxford Guild của máy in và Paul Shaw công bố. Người chiến thắng Pamphlet là Bonnefanten Press, Maastricht, Đức cho da du Duden và Soundings, bởi St. Brigid Press, giành cho cuốn sách.

-Bob McCamant

Leave a Comment