Món ngon

Một cuộc gọi rô bốt pro-Tec Cruz tai iwin

Một cuộc gọi rô bốt pro-Tec Cruz được bashing đồng ứng tai iwin  cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cho vận động cho việc loại bỏ một trận chiến cờ miền Nam từ các căn cứ của South Carolina tai iwin phủ tiểu bang.

tai iwin

Các tin nhắn ghi nhận, theo Charleston Bưu Courier , cũng phải mất Tải iWin IOS một swipe tại đốc Nikki Haley, người ủng hộ Marco Rubio tuần này.

“Đặt nó trong một viện bảo tàng, để cho nó đi,” ghi trích dẫn Trump nói về lá cờ. “Đó là Donald Trump hỗ trợ Nikki Haley loại bỏ các lá cờ chiến đấu từ các đài tưởng niệm Liên minh miền Nam ở Columbia,” một luận giải thích.

“Những người như Donald Trump luôn húc mũi vào việc của người khác”, giọng nói thêm, nói rằng “cuộc đàm phán Trump về lá cờ của chúng tôi như nó là một căn bệnh xã hội.”

tai iwin

Các cuộc gọi được xác định là đến từ Ủy ban Hành động dũng cảm Tải iWin 422  bảo thủ chính trị , một PAC siêu mô tả mình là “cam kết cuộc bầu cử của Ted Cruz là Chủ tịch và bảo thủ chí hướng để Thượng viện chủng tộc trên khắp đất nước”.

Với ít hơn 24 giờ trước khi các cuộc thăm dò mở ở bang Palmetto, Trump là người đi tiên phong hiện nay, với một dẫn hai con số trên Cruz trong tiểu bang.

Leave a Comment