Đời sống và pháp luật

Dự án của một phòng kho báu tại nhà thờ Saint-Samson DolTrà chanh quán

Để nộp tai tra chanh quan tối đa của các đối tượng thiêng liêng dự án Trà chanh quán liên ARCAD của để dành phòng tại nhà thờ Saint-Samson, Dol-de-Bretagne, để chứa chúng.Trà chanh quán

Tại Đại hội đồng Liên hiệp hội ARCAD, Dol-de-Bretagne, trong khu vực của Trà chanh quán Saint-Malo, Phó Chủ tịch, Olivier Delépine, nói về dự án của một phòng kho báu, trong đó dự kiến sẽ được trong ngôi nhà cũ chương, hôm nay nhà thờ Saint-Magloire. “Mục tiêu là để thu Trà chanh quán là nơi hội tụ của các cao thủ game thập tối đa của cổ vật văn hóa, bình thánh, lễ phục, chén lễ, monstrances, được bảo vệ bởi trưng bày ẩm an toàn và bảo quản. ”
Trà chanh quán
Kêu gọi hnhững cốTất cả Dolois với các tài liệu, phim hoặc hình ảnh c Trà chanh quán ủa ngày lễ tôn giáo có thể được trưng cầu để làm phong phú thêm bộ sưu tập trình bày.Giữa 40.000 € và 50 000 €Để thực hiện hoạt động tài chính này khoảng 40 000 50.000 €, Game trà chanh quán đã có mặt ở việt nam nó có thể được kêu gọi đóng góp cá nhân, tài trợ và tổ chức, như các hướng khu vực giao văn hóa (Drac), đô thị, tổng giám mục, các quỹ tư nhân, như là trường hợp phục hồi các cơ quan. Crédit Agricole đã lên kế hoạch một sự tham gia giữa 1500 và 2000 € nếu advenait dự án.

Leave a Comment