Xã hội 365+

Chính sách cụ Hổ không cho phép bộ đội tơ hào cái kim, sợi chỉ của nhân dân mà máy phát điện

Anh Tuấn còn nắm tay theo nó về
thằm nhà, chào hỏi gia đình. Anh chuyện trò với ông lang như người thân, cởi mở tâm sự rất tự nhiên. Khi anh về rồi, ông Chi Lan tròn mắt khâm phục. – Tôi rót nưóc mời cái anh bộ đội ây, lại biết ý rót uổng trước, thế mà anh ta không hề nhắp môi. Mới biết người ta cảnh giác cao thật.

Chính sách cụ Hổ không cho phép bộ đội tơ hào cái kim, sợi chỉ của nhân dân mà. Có lẽ nhờ sự tiếp xúc ây, ông Chi Lan dần đỡ sợ Cộng sản họ yiêỉ thịt. Glư&hị fhtfdî thịt
Con đường sáng đồĩ ngôi hun hút mắt Là một vì sao đẽh với một vì sao. áng hôm sau cái xe sửa xong, chạy ngon V—^¿yiành một mạch vê tới Hà Nội.

Trước khi chia tay, họ vào một quán cà phê bên Hô Tây, cốt nân ná thêm một chút bên nhau.

– Anh rất máy rửa xe muôn máy rửa xe em vê nhà anh. Tại sao không?
– Em phải vê chị Sáu. Thế nào gọi là đi đên nơi
vê đen chốn?
– Nhưng trước khi đi Nam Đinh em đã lên chơi với chị Sáu hàng tuần lễ. – Chơi gì ạ.

Cưới cháu Sơn bận tối mắt tối mũi, chị em đã kịp chuyện trò gì đâu.

I Thôi được. Nhưng sau đây cậu không định để tớ mua kim băng đính gấu áo hai đứa lại đây chứ?
Nàng bật cười. Thỉnh thoảng họ vẫn thích thú trêu nhau, ximg hô cậu – tớ những lúc yêu nhất, không có cách gì biểu đạt. – Tớ máy phát điện không phản đối máy phát điện . Chỉ sợ sau này cậu hối không kịp. – Nếu có hổỉ là hôi tớ làm máy hút bụi điều máy hút bụi ây muộn quá thôi.

Leave a Comment