Kinh tế 365+

Black River sản xuất theo yêu cầu với mức giá teen teen online

Các nhà sản xuất rionegrina thị http://teenteenonline.com/ trấn chung Fernández Oro hôm nay bắt đầu ném một số 100.000 kg lê xuất khẩu một trong những lối vào của huyện, yêu cầu với mức giá thấp trả cho việc sản xuất. Trái cây được xuất khẩu. Họ biết họ tính phí 15 cent một kg và sau đó lê được bán ở siêu thị hoặc các cửa hàng tạp hóa ở khu vực đến 25 peso.

Họ biết họ tính phí 15 cent một kg và sau đó lê được bán ở siêu thị hoặc các cửa hàng tạp hóa ở khu vực đến 25 peso. Các nông dân đã đóng quân với máy kéo của họ và rải rác trái cây trên đường, trong các hình thức của cuộc biểu tình mang tính biểu tượng.

“Để có thể bán nó với giá trị đó ở đây và tôi muốn để cho người tiêu dùng,” trang web của Black River hàng ngày cho biết.

teenteen online dien thoai

Cuộc biểu tình bắt đầu vào buổi Chơi teen teen ở máy android sáng và dự kiến ​​sẽ được kéo vào đường khoảng 100 nghìn kg lê Williams và Packams suốt cả ngày.

Edgar Artero, nhà sản xuất địa phương, cho biết họ phải trả “Mười xu một kg trái cây năm ngoái và mười lăm xu thu hoạch vào năm 2016”.

Tổng Fernández Oro là một thành phố nằm ở phía tây của Tổng cục Roca, ở tỉnh Sông Đen, trên tỉnh lộ 65, trên bờ bắc của sông cùng tên.

“Bây giờ chúng tôi đi đến khu đô Chơi game teen teen ở máy điện thoại apk thị của Cipolletti. Nó chỉ có 2 peso lạnh ngắn. Nhưng đi đến vô danh hoặc bất kỳ cửa hàng tạp hóa và đi qua 25 peso,” Artero nói.

“Dân chúng tôi cung cấp một khoản vay và tự hỏi tại sao, nếu chỉ có mất mát ở đây,” ông kết luận.

Leave a Comment