Đời sống và pháp luật

32 thực khách Rheu: gần 34 000 mục trong ba ngàyGame avatar

Hội chợ game avatar thực phẩm đã đóng cửa vào tối chủ nhật. Game avatar Bảng cân đối là trong hình dạng tốt. năm tiếp theo là vùng Alsace sẽ được vinh danh.Game avatar

“Chúng tôi sẽ đánh bại kỷGame avatar trên điện thoại di động lục tham dự của chúng tôi, với gần 34.000 Game avatar tuyển sinh trong ba ngày. Nó là một sự hài lòng tuyệt vời cho tất cả các tình nguyện viên, một lần nữa, đã gương mẫu trong cam kết và sẵn sàng của họ. “ Roland Sarrelabout, chủ tịch của thực khách Rheu, có lý do để hài lòng. Đối với phiên bản thứ 32, hội chợ thực phẩm đã tổ chức 250 nhà triển lãm, nhiều trong số đó đến từ các khu vực của khách: Provence. Một thành công thực sự. Được đóng hầu như cửa ra vào, suy nghĩ đã quay lại vào năm 2017.Game avatar “Chúng tôi rất vui mừng thông báo cho các ấn bản lần thứ 33 là Alsace người Game avatar sẽ được vinh danh , cho biết ông chủ của thực khách.Game avatar trên điện thoại di động chúng tôi đã lên kế hoạch các cuộc họp trong tháng tư với các văn phòng du lịch và đại diện các phòng nông nghiệp.

Leave a Comment